Danh sách khách hàng

-
Xóa bộ lọc

29 khách hàng 29 khách hàng

 • Huỳnh bồi danh

  Đăng 08/01/2019 1 Bid Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh 20,000,000 VNĐ

  chao ad,ad có thể tư vấn em một xíu thong tin về niềng răng được không ạ

 • KHÁCH HÀNG MẪU

  Đăng 22/12/2018 1 Bid Hà Nội 0 VNĐ

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhasikikop.urmsiles.sg (Click here) Mô tả tình trạng răng: Mong muốn điều trị: Chí phí điều trị mong muốn: Bộ ảnh Xquang 5. Bộ ảnh…

 • KH79

  Đăng 20/12/2018 1 Bid Hồ Chí Minh 0 VNĐ

    ———————————————— ĐỘ PHÙ HỢP NHA SĨ VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN ———————————————— ĐỘ PHÙ HỢP THÔNG TIN NHA SĨ ———————————————— GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ * CLICK HERE  

 • KH78

  Đăng 20/12/2018 1 Bid Hồ Chí Minh 0 VNĐ

    ———————————————— ĐỘ PHÙ HỢP NHA SĨ VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN ———————————————— ĐỘ PHÙ HỢP THÔNG TIN NHA SĨ ———————————————— GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ * CLICK HERE  

 • KH74_HCM

  Đăng 19/12/2018 1 Bid Hồ Chí Minh 0 VNĐ

   

 • KH73_Trà Vinh

  Đăng 19/12/2018 0 Tư vấn Hồ Chí Minh 0 VNĐ

   

 • KH71_Đống Đa

  Đăng 19/12/2018 1 Bid Hà Nội 0 VNĐ

     

 • KH69_Vĩnh Long

  Đăng 12/12/2018 2 Tư vấn Hồ Chí Minh 20,000,000 VNĐ

    ———————————————— ĐỘ PHÙ HỢP NHA SĨ VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN ———————————————— ĐỘ PHÙ HỢP THÔNG TIN NHA SĨ ———————————————— GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ * CLICK HERE

 • KH68_Ba Đình

  Đăng 11/12/2018 1 Bid Hà Nội 20,000,000 VNĐ