KHÁCH HÀNG MẪU

  • Bid1
  • Chi phí 0 VNĐ
  • Chi phí trung bình 20,000,000 VNĐ
  • Địa điểm Hà Nội

Ngày đăng 22/12/2018

Đang xử lý - 10 năm trước

Mô tả

Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhasikikop.urmsiles.sg (Click here)

  1. Mô tả tình trạng răng:
  2. Mong muốn điều trị:
  3. Chí phí điều trị mong muốn:
  4. Bộ ảnh Xquang

5. Bộ ảnh (Chụp bộ ảnh theo mẫu. Xem video hướng dẫn tại đây)

 

 

————————————————

BỘ LỌC ĐỘ PHÙ HỢP NHA SĨ VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN

————————————————

BỘ LỌC ĐỘ PHÙ HỢP THÔNG TIN NHA SĨ


————————————————

GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ * CLICK HERE

NHA SĨ TƯ VẤN

NHA SĨ URSMILES

Bác sĩ chỉnh nha

Hà Nội

10 year(s) experience

0 trường hợp đã tư vấn

20,000,000 VNĐ

in 1 day

1. Kết quả dự kiến đạt được sau khi điều trị:
2. Thời gian điều trị (năm):
3. So sánh các cách thức điều trị: (Mô tả và mức giá)
– Nhổ răng:
– Minivit:
– Nong hàm:
4. Sự khác biệt về kết quả so với các nha sĩ khác
– Thời gian điều trị:
– Chất lượng điều trị:
– Chi phí điều trị: