KH79

  • Bid1
  • Chi phí 0 VNĐ
  • Chi phí trung bình 1 VNĐ
  • Địa điểm Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/12/2018

Đang xử lý - 1 năm trước

Mô tả

 

————————————————

ĐỘ PHÙ HỢP NHA SĨ VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN

————————————————

ĐỘ PHÙ HỢP THÔNG TIN NHA SĨ


————————————————

GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ * CLICK HERE

 

Kỹ năng yêu cầu

Niềng răng

Thông tin khách hàng

30 Khách hàng Tìm kiếm 1 nha sĩ
Tham gia: 27/11/2018
NHA SĨ TƯ VẤN

Bùi Hồng Hiệp

Bác sĩ chỉnh nha

Hồ Chí Minh - Quận 1

6 year(s) experience

0 trường hợp đã tư vấn

1 VNĐ

in 1 day

1. Dự kiến nhổ răng 2R4 HT và 2R5 HD +4R8 + neo chặn tối đa + đánh lún răng cửa hàm trên
2. Thời gian 2,5-3 năm
3. Kết quả: Giảm độ nhô và độ chìa của răng hàm trên