KH74_HCM

  • Bid1
  • Chi phí 0 VNĐ
  • Chi phí trung bình 1 VNĐ
  • Địa điểm Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/12/2018

Đang xử lý - 1 năm trước

Kỹ năng yêu cầu

Niềng răng

Thông tin khách hàng

30 Khách hàng Tìm kiếm 1 nha sĩ
Tham gia: 27/11/2018
NHA SĨ TƯ VẤN

Bùi Hồng Hiệp

Bác sĩ chỉnh nha

Hồ Chí Minh - Quận 1

6 year(s) experience

0 trường hợp đã tư vấn

1 VNĐ

in 1 day

Phuj thuộc vào mong muốn của bệnh nhân
1. Chỉ đơn thuần xếp đều thì mài kẽ xếp đều răng
Thời gian 1,5 năm
2. Giảm độ chìa của răng kế hoach sẽ nhổ 4R4 sau đó xếp đều và giảm độ chìa
Thời gian 2,5 năm
kết quả tối ưu và đẹp hơn kế hoạch 1